Publiczne  Gimnazjum  w  Tarnogrodzie

ul. Kościelna 12,    23 - 420 Tarnogród,    tel. (084) 689 71 59

 

 

 

[WEJŚCIE]

Nasza szkoła uczestniczyła w następujących programach:

1. "Palenie jest słabe" - kampania organizowana przez Stowarzyszenie MANKO oraz Ministerstwo Zdrowia. 

Gimnazjum  uczestniczyło w następujących programach  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1. "Kompetentni kluczowo - podniesienie oferty edukacyjnej szkół  z Gminy Tarnogród"  - realizowany przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy" w partnerstwie z Gminą Tarnogród w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Tarnogród

2. "Opowiem ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami historii" realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej w ramach programu "Europa dla Obywateli" 2007-2012.

3.  "Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"  . Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich.